PERUTUSAN PENGARAH

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.

Kolej Komuniti Arau dan Kolej Komuniti Cawangan Kangar merupakan institusi pengajian tinggi di bawah Kementerian Pengajian Tinggi yang memberi fokus kepada kemahiran TVET kepada komuniti setempat melalui kursus sepenuh masa dan kursus pendek. Kami sangat komited dalam memastikan usaha-usaha pembudayaan kemahiran TVET dalam kehidupan seharian melalui program yang ditawarkan. Pengalaman dan kepakaran tenaga pengajar selama 20 tahun penubuhan Kolej Komuniti Arau membuktikan komitmen kami dalam melahirkan pelajar yang berkemahiran.

Seiring dengan perkembangan terkini, kursus sepenuh masa yang ditawarkan iaitu Program Teknologi Elektrik, Teknologi Senibina, Sistem Komputer dan Rangkaian, Pemprosesan dan Kawalan Mutu Makanan serta Fesyen dan Pakaian dapat menyediakan tenaga kerja di pasaran yang memerlukan kemahiran TVET. Selain itu, graduan juga dibekalkan dengan ilmu keusahawanan agar dapat membina perniagaan sendiri, seterusnya menjadi job creater kepada masyarakat.

Keyakinan dan iltizam Kolej Komuniti Arau dan Kolej Komuniti Cawangan Kangar diterjemahkan melalui komitmen yang diberikan oleh seluruh tenaga kerja bagi memastikan semua Key Performance Indicator (KPI) mencapai 100% setiap tahun. Pelbagai program dilaksanakan dengan kolaborasi pihak industri, NGO serta lain-lain pihak untuk mendedahkan pelajar dengan ilmu dan kemahiran sebelum melangkah ke pasaran kerja.

Keberadaan dan keyakinan masyarakat terhadap Kolej Komuniti Arau dan Kolej Komuniti Cawangan Kangar disebarluaskan melalui usaha-usaha promosi yang berterusan melalui semua platform media sosial rasmi. Pandemik COVID-19 bukan halangan untuk kita sama-sama terus melangkah menjayakan visi dan misi. Teruskan usaha demi memastikan Kolej Komuniti Arau dan Kolej Komuniti Cawangan Kangar terus menjadi pilihan dalam meningkatkan kemahiran TVET.

Terima kasih kepada komuniti yang menjadikan Kolej Komuniti Arau sebagai pilihan melanjutkan pengajian, sokongan anda amatlah kami hargai. Teruskan bersama kami dalam membudayakan kemahiran TVET.


Sekian, terima kasih.

Zainudin bin Yahya

 

Pengarah
Kolej Komuniti Arau