VISI
Menjadi peneraju institusi TVET yang unggul

 

MISI
• Menyediakan akses yang meluas kepada program TVET yang berkualiti dan diiktiraf
• Memperkasakan komuniti melalui pembelajaran sepanjang hayat
• Melahirkan graduan holistik, berciri usahawan dan seimbang
• Memanfaatkan sepenuhnya perkongsian pintar dengan pihak berkepentingan